ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού12/10/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών12/10/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης26/09/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ26/09/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-