ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ"

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ"
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών02/10/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης10/10/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ06/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης06/09/2018
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου