ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Παροχή Υπηρεσιών Ακύρωσης - Επανασύνδεσης Υδροληψιών και Αντικατάστασης Υδρομετρητών

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή Υπηρεσιών Ακύρωσης - Επανασύνδεσης Υδροληψιών και Αντικατάστασης Υδρομετρητών
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών01/10/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης08/10/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ05/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης05/09/2018
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου