ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Παροχή υπηρεσιών για το καθαρισμό των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2019

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών για το καθαρισμό των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών03/10/2018 23:59
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης10/10/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ05/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης05/09/2018
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου