ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια προεκτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων και παροχή υπηρεσίας δίπλωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια προεκτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων και παροχή υπηρεσίας δίπλωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών28/09/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης05/10/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ05/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης05/09/2018
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου