ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την προμήθεια 75.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιμο νερό.
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την προμήθεια 75.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιμο νερό
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού13/09/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών13/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης04/09/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ-/-/-
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-