ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών για τα Α/Σ Αποχέτευσης ΑΑ2 (Α2), ΑΑ40 (Γ Φάσης ΒΙ.ΠΕ.Θ.), ΑΑ5(Λιμένος), ΑΑ6 (Θεάτρου)

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ανταλλακτικών αντλιών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία κατάθεσης προσφορών02/07/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/06/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---