ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα

  • Θέμα διαγωνισμού
    Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα (Granular Activated Carbon, GAC) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών04/07/2018 23:59 μμ
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης11/07/2018 09:00 πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ06/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης06/06/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης---