ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/-/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης10/05/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ10/05/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---