ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Παροχή υπηρεσιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής ηλεκτρονικής αποσφράγισης31/05/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/05/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ07/05/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---