ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών16/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης02/05/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ02/05/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---