ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

  • Θέμα διαγωνισμούΓια την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών08/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης25/4/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ25/4/2018
  • Προκήρυξη (2η ορθή επανάληψη)Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης---