ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή Υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων της ΕΥΑΘ  ΑΕ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών16/05/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης23/05/2018 ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ20/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης23/04/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου