ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή Υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών4/5/2018  ώρα 14.30
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/04/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ20/04/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου