ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 12.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών15/5/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης22/5/2018 ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ18/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης18/04/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου