ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια καλυμμάτων φρεατίων και ανοιγμάτων Α/Σ αποχέτευσης
  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορώνΔευτέρα, 07/05/2018  ώρα 14.30
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης---
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ17/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης17/04/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου