ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 
Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ
  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού21/12/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών21/12/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/12/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-