ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/11/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/11/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---