ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού20/01/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών20/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης11/12/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου