ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια 1.500 τεμαχίων χυτοσιδήρων κιβωτίων δικλείδων

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 1.500 τεμαχίων χυτοσιδήρων κιβωτίων δικλείδων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού15/01/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών15/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης26/11/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου