ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

Προμήθεια χυτοσιδήρων συνδέσμων (ζιμπώ) με σύστημα αγκύρωσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια χυτοσιδήρων συνδέσμων (ζιμπώ) με σύστημα αγκύρωσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού12/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών12/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης14/11/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου