ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

Προμήθεια Υδρομετρητών Μεγάλων Διατομών

Προμήθεια:Α) 20 υδρομετρητών DN 50 σύνθετων τύπου Woltman, Β) 10 υδρομετρητών DN 50 απλών τύπου Woltman, Γ) 40 υδρομετρητών DN 20, Δ) 60 υδρομετρητών DN 25 και Ε) 60 υδρομετρητών DN 40.

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια Υδρομετρητών Μεγάλων Διατομών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού11/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών11/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης14/11/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου