ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2012
 

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Έτους 2012 (Ε' ΦΑΣΗ)

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επειγόντων μικροέργων, για την αποκατάσταση βλαβών που διαπιστώνονται στο δίκτυο Ύδρευσης. Η αποκατάσταση αυτών γίνεται είτε με τοπική επέμβαση, όταν εμφανίζονται σημειακές διαρροές, είτε με την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών, με τις αντίστοιχες συνδέσεις των οικοδομών όταν εμφανίζονται μεγαλύτερης έκτασης διαρροές μη επισκευάσιμες κλπ.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας24/09/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης18/09/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης07/09/2012
  • ΘέμαΑποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Έτους 2012 (Ε' ΦΑΣΗ)
  • ΠερίληψηΛήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / ΔιευκρινίσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη ΔημοπράτησηςΛήψη Αρχείου