ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2012
 

A' ΟΜΑΔΑ Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2012

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εγκατάσταση αγωγών ύδρευσης σε περιοχές επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Επίσης περιλαμβάνονται η αντικατάσταση, επανατοποθέτηση αγωγών και βανών ύδρευσης  η κατασκευή ανακαινίσεων και επισκευών του δικτύου ύδρευσης, οι υποβιβασμοί και μετατοπίσεις αγωγών, η άρση παλαιών αγωγών, η κατασκευή  τεχνικών έργων στην περιοχή του δικτύου και των εξωτερικών υδραγωγείων.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας20/09/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης14/09/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης31/08/2012
  • ΘέμαA' ΟΜΑΔΑ Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2012
  • ΠερίληψηΛήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / ΔιευκρινίσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη ΔημοπράτησηςΛήψη Αρχείου