ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2012
 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Με την παρούσα εργολαβία αντιμετωπίζεται η εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών για την επισκευή, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης κατά περίπτωση, όταν προκύπτουν κατά την εκτέλεση αυτών. Επίσης αντιμετωπίζονται ειδικές εργασίες, όπως καθαρισμός αγωγών και φρεατίων, βιντεοσκόπηση, επισκευή αγωγών χωρίς εκσκαφή καθώς και έλεγχοι στεγανότητας.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας24/07/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης18/07/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης06/07/2012
  • ΘέμαΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
  • ΠερίληψηΛήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / ΔιευκρινίσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη ΔημοπράτησηςΛήψη Αρχείου