Πληροφορίες
Για παράπονα...
 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας, φέρει ευθύνη για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδρομίου).

Εάν υπάρχει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με την ποιότητα του παρεχόμενου νερού, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται άμεσα για επιτόπια εξέταση του προβλήματός τους στο Εργαστήριο Ύδρευσης και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα: 11124 ή 2310 966600 επιλογή 4,1
Το e-mail για την επικοινωνία με το κοινό είναι quality@eyath.gr.