Πληροφορίες
Real-t-SO
 

Το Real-t-SO είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χρηστικού εργαλείου για την αντιμετώπιση των υπερχειλίσεων σε παράκτιες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη. Με απλές ενδείξεις όπως normal, critical ή alarm, που θα αποστέλλονται στον αρμόδιο διαχειριστή μέσω palmtop (υπολογιστή χειρός), αλλά και στο κέντρο ελέγχου αποχετευτικού δικτύου, το «μάτι» αυτό των υπερχειλίσεων θα έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να:

  • ενημερώνει για τη λειτουργία του παντορροϊκού συστήματος χρησιμοποιώντας αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών συνθηκών,
  • προβλέπει δυσλειτουργίες, όπως για παράδειγμα καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και εισροή θαλασσινού νερού στο παντορροϊκό σύστημα,
  • προειδοποιεί σε περιπτώσεις υπερχείλισης των αστικών λυμάτων ή / και εισροής θαλασσινού νερού στο σύστημα αστικών λυμάτων και
  • αποφασίζει για την αντιμετώπιση του προβλήματος ελέγχοντας τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. θυροφράγματα), ώστε μετά από σειρά ενεργειών το παντορροϊκό σύστημα να επανέλθει στην αρχική επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας.

Με το Real-t-SO:

  • εξασφαλίζουμε την προστασία του περιβάλλοντος στους επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες των παντορροϊκών συστημάτων,
  • ελαχιστοποιούμε τη συχνότητα υπερχειλίσεων των αστικών λυμάτων που προκαλούνται από απρόβλεπτες αποφράξεις αγωγών ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις,
  • αποφεύγουμε στην εκροή των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων τις υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχων ιόντων, οι οποίες προκαλούνται από εισροή θαλασσινού νερού καθιστώντας το παραγόμενο νερό ακατάλληλο για άρδευση,
  • περιορίζουμε τις προστιθέμενες δαπάνες μεταφοράς κι επεξεργασίας των θαλάσσιων υδάτων,
  • μειώνουμε τις παρεμβάσεις προσωπικού για τον καθαρισμό των θυροφραγμάτων, όπως και το χρόνο που απαιτείται για επιτόπιους ελέγχους στο παντορροϊκό σύστημα.

Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις (Real – t – SO)» και η διάρκειά του 30 μήνες (1/2013 – 6/2015).

Για το έργο αυτό η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (EΥΑΘ Α.Ε.) συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και την εταιρεία Καρτέρης Α. - Καρτέρης Μ. Ο.Ε. (kartECO).