Πληροφορίες
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2013
 

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Τελλογλείου γιόρτασε η ΕΥΑΘ Α.Ε. την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2013 (22 Μαρτίου) με θέμα την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης, επισήμανε ότι «το νερό που πίνουμε στη Θεσσαλονίκη είναι οργανοληπτικά άριστο». Σε μια ευαίσθητη υδρολογικά περιοχή του πλανήτη, «η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης νερού σε τιμές χαμηλές και με υψηλή ποιότητα», πρόσθεσε.

Η ποσότητα, η ποιότητα, η εξοικονόμηση, οι εκροές του συστήματος σε σχέση με την επίδρασή τους στο περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή κι η σχέση νερού και ενέργειας είναι παράμετροι που οφείλουν να εξετάζονται για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων, τόνισε ο Κ. Κατσιφαράκης, πολιτικός μηχανικός - συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ. Ο Σ. Φάμελλος, χημικός μηχανικός - αντιδήμαρχος Θέρμης, επισήμανε ότι «η λειψυδρία κι η καταπόνηση των υδάτων αναμένεται να πλήττουν το 2030 τις μισές ευρωπαϊκές υδρολογικές λεκάνες απορροής». «Οι χρήσεις γης κι η σύνδεσή τους με το χωροταξικό σχεδιασμό, η αντιμετώπιση της ρύπανσης, η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων κι η ενσωμάτωση της πολιτικής νερού στις τομεακές πολιτικές» αποτελούν, κατά τον ίδιο, «κλειδιά» στην αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων. Προς την ίδια κατεύθυνση συνεισφέρει, σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, «η αποκεντρωμένη διαχείριση, με ουσιαστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και στην αυτοδιοίκηση, όπως κι η ενεργοποίηση παραγωγών και κοινού, ώστε να μεγαλώσει η συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και ελέγχου».

Ο Αθ. Σουπίλας, χημικός - διευθυντής Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ Α.Ε., τόνισε ότι «ο τομέας των διαχειριστών νερού, όπως η ΕΥΑΘ, έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά θέματα για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, θέματα που τώρα απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα από παλιότερα: αναζήτηση νέων πηγών νερού,  χρηματοδότηση, συντήρηση κι ανανέωση των δικτύων διανομής, συμμόρφωση με τα αυστηρά όρια της νομοθεσίας, ενημέρωση του κοινού και επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται κι η στρατηγική που εφαρμόζει η ΕΥΑΘ Α.Ε. συμμετέχοντας παράλληλα σε ερευνητικές δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

Την εκδήλωση εκ μέρους του δημάρχου Θεσσαλονίκης χαιρέτισε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ελεύθερων Χώρων και Ποιότητας Ζωής Κ. Ζέρβας, ο οποίος με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού επισήμανε ότι «οι οικολογικές συμπεριφορές δεν είναι υπόθεση μιας μόνο ελίτ, αλλά όλων μας».