Πληροφορίες
Κλιματική αλλαγή και υδάτινοι πόροι - CC-Waters
 

Η εταιρεία μέσω του Γραφείου Ερευνητικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης συμμετείχε στο ευρωπαϊκό έργο «Climate Change and Impacts on Water Supply, CC-Waters» (Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις της στην Ύδρευση), με κύριο στόχο την απόκτηση εμπειρίας στα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και ειδικότερα σε σχέση με την επίδραση των κλιματικών αλλαγών σε αυτούς. Στο έργο συμμετέχουν 18 εταίροι από εννέα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Southeast Europe» (SEE).

  • Προϋπολογισμός ΕΥΑΘ Α.Ε. στο έργο: 242.120,00 €
  • Πληρωμές έργου προς ΕΥΑΘ Α.Ε.: 196.788,18 €
  • Πιστοποιημένα ποσά προς πληρωμή: 45.186,96 €
  • Απορροφητικότητα κονδυλίων: 99,9%

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) της Ε.Ε. και κατά 15% από εθνική συμμετοχή. Διάρκεια: 01.05.2009 - 30.04.2012.

Στο πλαίσιο του «CC-WaterS» η εταιρεία:

1. Προμηθεύτηκε επιστημονικά όργανα μέτρησης, τα οποία εγκαταστάθηκαν στις πηγές Αραβησσού και στα Μεγάλα Λιβάδια Πάικου.

2. Συμμετείχε ενεργά με το επιστημονικό προσωπικό της σε συναντήσεις στο εξωτερικό με τους υπόλοιπους εταίρους, παρουσία ειδικών επιστημόνων σχετικών με την κλιματική αλλαγή και τους υδάτινους πόρους.

3. Διοργάνωσε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) -επίσης εταίρο του έργου- συναντήσεις των εταίρων του προγράμματος τον Ιούνιο του 2009, το Μάιο του 2010 και τον Ιανουάριο του 2012 στη Θεσσαλονίκη.