ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά και με συνέπεια στο διεθνή εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, όπως έχει ανακηρυχθεί ήδη από το 1992 η 22α Μαρτίου κάθε χρόνου. Ομοίως συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο, ημέρα την οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αφιερώσει στη διεθνή ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2016
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2016
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2015
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2014
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2013
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2013
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2012
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2012
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2011
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2010
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2009
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2008
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2008
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2007
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2007