ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2019
 

Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση και επισκευή φορτηγών

Παροχή υπηρεσιών για την ετήσια εξωτερική συνεργασία για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) - ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΙΕΘΝΗΣ)
 
 

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων

Για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV προϋπολογισμού 130.000€ πλέον ΦΠΑ
 
 

Παροχή υπηρεσιών ιλύος

Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών μετρητών αποστάσεων

Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών μετρητών αποστάσεων
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός επαγγελματικού πλυντηρίου σκευών χημικού εργαστηρίου στη ΜΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός επαγγελματικού πλυντηρίου σκευών χημικού εργαστηρίου στη ΜΚΑ
 
 

Προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος (πολυμηχανήματος)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος (πολυμηχανήματος) για τις ανάγκες του Τμήματος Κατασκευών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Έργων
 
 

Παροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε πενήντα (50) δείγματα πόσιμου νερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε πενήντα (50) δείγματα πόσιμου νερού
 
 

Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συμμόρφωσης των ανυψωτικών μηχανημάτων των αντλιοστασίων αποχέτευσης σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης

Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συμμόρφωσης των ανυψωτικών μηχανημάτων των αντλιοστασίων αποχέτευσης σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης