ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2019
 

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού
 
 

Προμήθεια ενός κλιβάνου ξηρής αποστείρωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός κλιβάνου ξηρής αποστείρωσης για το μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ
 
 

Προμήθεια ενός επωαστικού κλιβάνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός επωαστικού κλιβάνου για το μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ
 
 

Διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών χώρου ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)
 
 

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης
 
 

Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου της κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου
 
 

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση των εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση των εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ).
 
 

Προμήθεια ενός κάθετου αυτόκαυστου υγρής αποστείρωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός κάθετου αυτόκαυστου υγρής αποστείρωσης για το μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ
 
 

Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού

Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού
 
 

Παροχή Υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

Παροχή Υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων
 
 

Προμήθεια άσβεστου υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη

Προμήθεια άσβεστου υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη στην Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

Προμήθεια οργάνου Αέριας Χρωματογραφίας

Προμήθεια οργάνου Αέριας Χρωματογραφίας