ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2019
 

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σύνδεσης (2 τεμαχίων) υδρομετρητών

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σύνδεσης (2 τεμαχίων) υδρομετρητών
 
 

Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ
 
 

Παροχή υπηρεσίας επισκευής υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης

Παροχή υπηρεσίας επισκευής υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου
 
 

Για την προμήθεια αναπλήρωσης στήλης Zalion 1200 (25 τεμάχια)

Για την προμήθεια αναπλήρωσης στήλης Zalion 1200 (25 τεμάχια)