ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

 
 

Ετήσια παροχή υπηρεσίας προληπτικής συντήρησης, εκτάκτων επισκευών των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

 
 

Παροχή διευκρινήσεων και παράταση για τον διαγωνισμό : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης GDPR

 
 

για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (CPV 50114000-7, 50116000-1), χρονικής διάρκειας ενός έ

 
 

προμήθεια μέσων προστασίας γιαυπαλλήλους που εφαρμόζουν την απολύμανση με άνυδρο υγρό χλώριο στο πόσιμο νερό

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή ισχύς 20/0.4 KV, 1600KVA για την περιοχή ανύψωσης της ΕΕΛΘ

 
 

Ετήσια παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

 
 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR)

 
 

Προμήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας)

 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ

 
 

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς στο Λογιστήριο της ΕΥΑΘ ΑΕ