ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας

 
 

Παροχή Υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων της ΕΥΑΘ ΑΕ

 
 

Παροχή Υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού

 
 

Προμήθεια 12.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm

 
 

Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων και ανοιγμάτων Α/Σ αποχέτευσης

 
 

Προμήθεια 120 υδροστομίων πυρκαγιάς DN80

 
 

Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων

 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συστημάτων ανίχνευσης διαρροής, έγκαιρης ειδοποίησης και ελέγχου των βαλβίδων των περιεκτών χλωρίου

 
 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ