ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια 120 υδροστομίων πυρκαγιάς DN80

 
 

Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων

 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συστημάτων ανίχνευσης διαρροής, έγκαιρης ειδοποίησης και ελέγχου των βαλβίδων των περιεκτών χλωρίου

 
 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 
 

Παροχή διευκρινήσεων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών λογισμικού

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών λογισμικού

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ)