ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Τηλεελεγχος και αυτοματισμός του συστήματος Υδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ

Τηλεελεγχος και αυτοματισμός του συστήματος Υδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ
 
 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης έτους 2018

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης έτους 2018
 
 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των κλιματιστικών μονάδων της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Π.Υ. Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Αντλ/σίων Αποχ/σης και Π.Υ. Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλ/σίων Αποχ/σης της ΕΥΑΘ Α.Ε 2018

 
 

Προμήθεια υδρομετρητών DN20 & DN40

 Προμήθεια υδρομετρητών DN20 & DN40.
 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
 
 

Παροχή υπηρεσιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Παροχή υπηρεσιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Παροχή Υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ

Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ
 
 

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στην Ε.Ε.Ν.Θ.

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στην Ε.Ε.Ν.Θ.
 
 

Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης μηχανοτεχνιτών (CPV 79132000-8)

Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης μηχανοτεχνιτών (CPV 79132000-8)
 
 

Προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου

Προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου