ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στα αντλιοστάσια και στο Δίκτυο Αποχέτευσης

 
 

παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων σε εξωτερικά εργαστήρια

 
 

προμήθεια δύο ακουστικών συστημάτων υψηλής πιστότητας ανίχνευσης και εντοπισμού διαρροών σε δίκτυα παροχής πόσιμου νερού (γεώφωνα)

 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

 
 

Ετήσια παροχή υπηρεσίας προληπτικής συντήρησης, εκτάκτων επισκευών των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

 
 

Παροχή διευκρινήσεων και παράταση για τον διαγωνισμό : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης GDPR

 
 

για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (CPV 50114000-7, 50116000-1), χρονικής διάρκειας ενός έ

 
 

προμήθεια μέσων προστασίας γιαυπαλλήλους που εφαρμόζουν την απολύμανση με άνυδρο υγρό χλώριο στο πόσιμο νερό

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή ισχύς 20/0.4 KV, 1600KVA για την περιοχή ανύψωσης της ΕΕΛΘ