ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Π.Υ. Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Αντλ/σίων Αποχ/σης και Π.Υ. Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλ/σίων Αποχ/σης της ΕΥΑΘ Α.Ε 2018

 
 

Προμήθεια υδρομετρητών DN20 & DN40

 Προμήθεια υδρομετρητών DN20 & DN40.
 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
 
 

Παροχή υπηρεσιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Παροχή υπηρεσιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Παροχή Υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ

Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ
 
 

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στην Ε.Ε.Ν.Θ.

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στην Ε.Ε.Ν.Θ.
 
 

Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης μηχανοτεχνιτών (CPV 79132000-8)

Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης μηχανοτεχνιτών (CPV 79132000-8)
 
 

Προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου

Προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου
 
 

Για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας

 
 

Παροχή Υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων της ΕΥΑΘ ΑΕ

 
 

Παροχή Υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού