ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 
 

Παροχή διευκρινήσεων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών λογισμικού

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών λογισμικού

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στα αντλιοστάσια και στο Δίκτυο Αποχέτευσης