ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή ισχύς 20/0.4 KV, 1600KVA για την περιοχή ανύψωσης της ΕΕΛΘ

 
 

Ετήσια παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

 
 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR)

 
 

Προμήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας)

 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ

 
 

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς στο Λογιστήριο της ΕΥΑΘ ΑΕ