ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2016

Ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2016
 
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης
 
 

Σύστημα εσχαρισμού πρωτοβάθμιας ιλύος

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εσχαρισμού πρωτοβάθμιας ιλύος και του παρελκόμενου εξοπλισμού για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και Η/Ζ αντλιοστασίων ύδρευσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και Η/Ζ αντλιοστασίων ύδρευσης
 
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός φασματοφωτομέτρου υπεριώδους - ορατού

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για  την προμήθεια ενός φασματοφωτομέτρου υπεριώδους - ορατού
 
 

Παροχή υπηρεσιών Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Συντονισμού Έργου της Φάσης Β του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε

Παροχή υπηρεσιών Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Συντονισμού Έργου της Φάσης Β του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε
 
 

Εργασίες ιλύος ΕΕΝΘ

Μεταφορά και τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

Μονάδες παραγωγής όζοντος

Προμήθεια και εγκατάσταση δυο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ
 
 

Προμήθεια 20 υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN & 200 υδρομετρητών DN20, L=130mm

Προμήθεια 20 υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN & 200 υδρομετρητών DN20, L=130mm
 
 

Προμήθεια Άμμου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Προμήθεια Άμμου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Μετασχηματιστών Ισχύος 630 kVA

Πρόσκληση ενδιαφέροντος την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Μετασχηματιστών Ισχύος 630 kVA, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων.