ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια και εγκατάσταση θυροφράγματος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση θυροφράγματος σε φρεάτιο υπονόμου ακαθάρτων για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO
 
 

Πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2014

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2014
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών  και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ.
 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3
 
 

Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς τύπου τρέιλερ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς τύπου τρέιλερ, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 09 Μαΐου, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8ος όροφος) Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη.
 
 

Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση & τελική διάθεση της ασβεστοποιημένης ιλύος

Παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση & τελική διάθεση της ασβεστοποιημένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) καθώς και της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ Αινεία)
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για την προμήθεια ελαστικών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση
 
 

Προμήθεια λιπαντικών και γράσων για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λιπαντικών και γράσων για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε ετήσια βάση