ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου ηλεκτροκινητήρα για αντλιοστάσιο ΕΥΑΘ

Προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου ηλεκτροκινητήρα για αντλιοστάσιο ΕΥΑΘ
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ Αποχέτευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ Αποχέτευσης
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN50, DN40 & DN20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN50, DN40 & DN20
 
 

Προμήθεια φλοτέρ λυμάτων

Προμήθεια φλοτέρ λυμάτων
 
 

Προμήθεια ειδών για την επικοινωνιακή προώθηση του ερευνητικού προγράμματος CC-WARE

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών για την επικοινωνιακή προώθηση του ερευνητικού προγράμματος CC-WARE
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 500 λίτρων ειδικού βρώσιμου γράσου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 500 λίτρων ειδικού βρώσιμου γράσου
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λυόμενης φορητής ανυψωτικής διάταξης με ικανότητα ανύψωσης - μεταφοράς 1000kg

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λυόμενης φορητής ανυψωτικής διάταξης με ικανότητα ανύψωσης - μεταφοράς 1000kg
 
 

Προμήθεια δύο (2) υπολογιστών εξυπηρετητών (Server) για SCADA Αντλιοστασίων Ύδρευσης

Προμήθεια δύο (2) υπολογιστών εξυπηρετητών (Server) για SCADA Αντλιοστασίων Ύδρευσης
 
 

Υλοποίηση αντικατάστασης σταθμών PLC και νέου ενιαίου SCADA Ύδρευσης

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση των σταθμών PLC και νέου ενιαίου SCADA, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακλουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014
 
 

Προσφορά για την υπηρεσία ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατία, εργοτάξιο Πυλαίας, συνεργεία ύδρευσης κλπ), όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακλουθεί προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 04 Ιουλίου 2014, και ώρα 14:30.
 
 

Προμήθεια εσχάρων καλωδίων στη περιοχή Εσχάρωσης – Εξάμμωσης – Καναλιών Venturi στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εσχάρων καλωδίων στη περιοχή Εσχάρωσης – Εξάμμωσης – Καναλιών Venturi  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού