ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
 
 

Προμήθεια οκτώ (8) αυτόματων συστημάτων λίπανσης

Για την Προμήθεια οκτώ (8) αυτόματων συστημάτων λίπανσης τεσσάρων σημείων και τεσσάρων (4) αυτόματων συστημάτων λίπανσης έξι σημείων
 
 

Προμήθεια ενός εξυπηρετητή (server)

Προμήθεια ενός εξυπηρετητή (server)
 
 

Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των υποσταθμών μέσης τάσης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των υποσταθμών μέσης τάσης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων συνδέσμων (ρακόρ) σωλήνων πολυαιθυλενίου

Προμήθεια ορειχάλκινων συνδέσμων (ρακόρ) σωλήνων πολυαιθυλενίου
 
 

Για την εκποίηση υλικών που βρίσκονται στην Κεντρική Αποθήκη της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Για την εκποίηση υλικών που βρίσκονται στην Κεντρική Αποθήκη της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Προμήθεια φυγόκεντρου

Προμήθεια φυγόκεντρου
 
 

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στο κτίριο διοίκησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στο κτίριο διοίκησης της Εγκατάστασης  Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση έξι οχημάτων και τριών μηχανημάτων έργου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση έξι οχημάτων και τριών μηχανημάτων έργου
 
 

Προμήθεια Αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση

Προμήθεια Αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καλλωπισμό πηγών Αραβησσού

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καλλωπισμό πηγών Αραβησσού
 
 

Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ