ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός Εργαστηριακού Φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός Εργαστηριακού Φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο οργάνων (ελεγκτής και αισθητήριο) πεδίου μέτρησης αιωρούμενων στερεών-θολότητας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο οργάνων (ελεγκτής και αισθητήριο) πεδίου μέτρησης αιωρούμενων στερεών-θολότητας
 
 

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στις υδρογεωτρήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στις υδρογεωτρήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Παραλαβή, μεταφορά & αξιοποίηση του προϊόντος της μονάδας θερμικής ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Παραλαβή, μεταφορά & αξιοποίηση του προϊόντος της μονάδας θερμικής ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
 
 

Για την "Προμήθεια 1000ton διαλύματος δισθενούς σιδήρου Fe2+" προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000 €) ± 30%, περίπου, πλέον ΦΠΑ

Για την "Προμήθεια 1000ton διαλύματος δισθενούς σιδήρου Fe2+" προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000 €) ± 30%, περίπου, πλέον ΦΠΑ
 
 

Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης
 
 

Για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2015»

Για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2015»
 
 

Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων

Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων
 
 

Προμήθεια booster για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου Κόκκορα ΑΥ61

Προμήθεια booster για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου Κόκκορα ΑΥ61
 
 

ΑΚΥΡΩΣΗ - Προμήθεια δύο δικλείδων για το Α/Σ Αποχέτευσης Ανάληψης

Προμήθεια δύο δικλείδων για το Α/Σ Αποχέτευσης Ανάληψης
 
 

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης
 
 

Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους της ΕΥΑΘ ΑΕ για το έτος 2015

Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους της ΕΥΑΘ ΑΕ για το έτος 2015