ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Παροχή υπηρεσίας ελέγχου γεωτρήσεων και φύλαξης αντλιοστασίων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Παροχή υπηρεσίας ελέγχου γεωτρήσεων και φύλαξης αντλιοστασίων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Προμήθεια/εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ αποχέτευσης

Προμήθεια/εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ αποχέτευσης
 
 

Προμήθεια διαφραγματικών βαλβίδων σταθερής παροχής

Προμήθεια διαφραγματικών βαλβίδων σταθερής παροχής
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN100 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN100 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN
 
 

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα Α/Σ Αποχέτευσης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει προσφορά μέχρι την 11/7/2013 και 14:30 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια αντλιών για τα αντλιοστάσια ΑΑ12- Ανάληψης, ΑΑ35-Ωραιοκάστρου και ΑΑ14-Χαμόδρακα.
 
 

Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος

Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης και αναβάθμισης κτιρίου

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσίας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται  το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας, στη Διεύθυνση: 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.   
Δ/νση  Οικονομικού
Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22 Θεσ/νίκη,

έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00
 
 

Παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση ιλύος

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ)
 
 

Μονάδα κλιματισμού - εξαερισμού

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια νέας μονάδας κλιματισμού-εξαερισμού για το κτίριο του χημείου, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Θερμομόνωση κτιρίου ΕΕΛΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην θερμομόνωση του κτηρίου χημείου που βρίσκεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, μετά από σχετική μελέτη που προηγήθηκε, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 40.000,00 €.
 
 

Προμήθεια on-line οργάνων μέτρησης για το πρόγραμμα CC-WARE

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την προμήθεια on-line οργάνων μέτρησης αγωγιμότητας, pH και διαλυμένου οξυγόνου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 17/6/2013  και ώρα 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Προμήθεια οργάνου ατομικής απορρόφησης

Προμήθεια

α) αυτοματοποιημένου συστήματος φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με τεχνικές φούρνου γραφίτη, φλόγας και γεννήτριας υδριδίων και

β)συσκευής χώνευσης δειγμάτων με φούρνο μικροκυμάτων