ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή (που σχετίζονται με την υπερκατασκευή) των φορτηγών οχημάτων της ΕΥΑΘ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή (που σχετίζονται με την υπερκατασκευή) των φορτηγών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για ένα έτος
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών οχημάτων της ΕΥΑΘ για ένα έτος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για ένα έτος
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσίας συντήρησης λεβήτων θέρμανσης πετρελαίου και αερίου των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσίας συντήρησης λεβήτων θέρμανσης πετρελαίου και αερίου των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 4.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 4.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού και υλικών από κατάλληλο προσωπικό

 
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με  σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια υλικών για εγκατάσταση ασύρματου δικτύου μεταξύ των κτιρίων Εγνατίας και Τσιμισκή

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την προμήθεια υλικών για εγκατάσταση ασύρματου δικτύου μεταξύ των κτιρίων Εγνατίας και Τσιμισκή
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Προμήθεια οργάνου μέτρησης ολικού αζώτου κατά Kjeldahl (ΤΚΝ) στο χημικό εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια οργάνου μέτρησης ολικού αζώτου κατά  Kjeldahl (ΤΚΝ) στο χημικό εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 16/9/2013  και 14.30 στη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
 
 

Προμήθεια στολών εργασίας και υποδημάτων των δικαιούχων υπαλλήλων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για το έτος 2013

Προμήθεια στολών εργασίας και υποδημάτων των δικαιούχων υπαλλήλων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για το έτος 2013
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2013

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2013