ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια προεκτυπωμένων λογαριασμών, φακέλων και υπηρεσιών εμφακέλωσης και δίπλωσης 2014-15

Για την προμήθεια προεκτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων καθώς και για την παροχή υπηρεσίας εργασιών εμφακέλωσης και δίπλωσης των λογαριασμών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για τα έτη 2014-2015
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός τεμαχίου εξάρμωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός τεμαχίου εξάρμωσης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αντικατάσταση υγρομόνωσης δύο κτιριών στην ΕΕΛΘ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αντικατάσταση υγρομόνωσης δύο κτιριών στην ΕΕΛΘ
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για τον ανασχεδιασμό των Εμπορικών και Λογιστικών Διαδικασιών και την Υλοποίηση νέου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.
 
 

Παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών και συντονισμού έργου

Για την παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών και συντονισμού έργου της φάσης Α’ του προγράμματος εκσυγχρονισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΒΑΡΔΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΒΑΡΔΙΩΝ
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN50 ΚΑΙ DN20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN50 ΚΑΙ DN20
 
 

Διαχείριση χημικών αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων ΕΥΑΘ ΑΕ

Διαχείριση χημικών αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  που θα χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό στο αντλιοστάσιο Πεύκων ΑΥ42 Βοσνάκη, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει  προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται  το αντικείμενο της προμήθειας
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.