ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ"
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11-2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 750 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΗΡΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΗΡΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CALL CENTER)

Η  Εταιρεία  Ύδρευσης   και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (call center)», προϋπολογισμού δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ, (60.000 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ, για ένα (1) έτος
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ)

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 150.000 m3/ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2012», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  340.000 €,  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 2,3 TON

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 2,3 TON», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (135.000€) ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ,  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80.000€ (ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ SCADA

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ SCADA ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΝΕΙΑ