ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΧΥΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, σε εφαρμογή της με αρ. 253/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό – προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αερισμού της ιλύος σε δεξαμενή ομογενοποίησης της ΕΕΛΘ
 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

H EΤΑΙΡΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ Η/ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ (ΜΕ 10% ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟ - CA(OH)2) ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Λ.Θ.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΝΕΙΑ (ΕΕΛ ΑΙΕΝΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΕΛ, ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  ΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (390.000 €), ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
 
 

Πιλοτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά, διαχείριση και τελική διάθεση της ασβεστοποιημένης ιλύος με άνυδρο οξείδιο του ασβεστίου

Πιλοτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά, διαχείριση και τελική διάθεση της ασβεστοποιημένης ιλύος με άνυδρο οξείδιο του ασβεστίου (30% κβ CaO) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΥΛΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος δαυλού καύσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 110.000 €, πλέον ΦΠΑ
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΘ ΑΕ (με τελικές διευκρινήσεις)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΘ ΑΕ (με τελικές διευκρινήσεις)
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (26.700 €), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN 15, L=110 mm (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN15, L=110MM,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 350.000 € (ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2012

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2012
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (25.000€) ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΎΔΡΕΥΣΗΣ  & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΑΝΟΙΚΤΟ  ΜΕ  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000€)  ΕΥΡΩ  ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΛΕΟΝ  ΦΠΑ. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΝ 10Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ  10Π.Μ
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ AIRLIFT