ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Διοικητική δομή
Επικεφαλής Διευθύνσεων
 

 

Γενικός Διευθυντής
Νάστος Πέτρος
Διευθυντής Διοίκησης και Οργάνωσης
Αραμπατζής Νικόλαος
Διευθυντής Οικονομικών
Αλεξανδρής Δημήτριος
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
Σαμαρά Μαρία
Διευθυντής Εγκαταστάσεων και Δικτύου Ύδρευσης
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Εγκαταστάσεων και Δικτύου Αποχέτευσης
Τραγανός Χρήστος
Διευθύντρια Σχεδιασμού και Έργων
Θεοδωρίδου Παρθένα
Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Κασιούλας Ιωάννης