ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια δύο συσκευών μέτρησης στάθμης υδροστατικού τύπου

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια δύο συσκευών μέτρησης στάθμης υδροστατικού τύπου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών27/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης12/12/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---