ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV 50532200-5)
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV 50532200-5)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού-/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών07/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης21/11/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-