ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους της ΕΥΑΘ ΑΕ για το έτος 2016

Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους της ΕΥΑΘ ΑΕ για το έτος 2016
 
 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ»
 
 

Προμήθεια μπουλονιών

Προμήθεια μπουλονιών
 
 

Προμήθεια δύο φορητών αναλυτών, παράλληλων μετρήσεων

Προμήθεια δύο φορητών αναλυτών, παράλληλων μετρήσεων
 
 

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας ανυψωτικής διάταξης

Προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας ανυψωτικής διάταξης
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φύλλων πλαστικών πλακιδίων αλυσομεταφορέων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φύλλων πλαστικών πλακιδίων αλυσομεταφορέων
 
 

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού
 
 

Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ
 
 

Παροχή Υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου

Παροχή Υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση του τμήματος μελετών της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "μελέτη στατικής επάρκειας και αποτύπωση του φέροντος οργανισμού του κεντρικού κτιρίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί των οδών Εγνατίας & Μελενίκου"
 
 

Προμήθεια δύο (2) οθονών, πέντε (5) σαρωτών εγγράφων (scanner), ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή και τεσσάρων (4) εκτυπωτών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) οθονών, πέντε (5) σαρωτών εγγράφων (scanner), ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή και τεσσάρων (4) εκτυπωτών