ΕΥΑΘ
Εξυπηρέτηση πελατών
Εισαγωγή
 
 
 
 
 

Στο εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό / βιομηχανικό τιμολόγιο υπάγονται οικειοθελώς οι ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, το οποίο υποβάλλεται με έντυπη αίτηση στην ΕΥΑΘ (Εγνατία 127, 6ος όρ., τηλ. 2310 966 665).

Αίτηση Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αίτηση Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

 


 
Οι πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά και άνω χρεώνονται με το 50% της τετράμηνης κατανάλωσης. Έκπτωση 50% παρέχεται και στις καταναλώσεις πελατών με αναπηρία 80% και άνω. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή σε αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο είναι: να προσκομιστεί πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, να είναι ο ενδιαφερόμενος υπόχρεος του ακινήτου ή, εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, να προσκομιστεί χαρτί της εφορίας που να αποδεικνύει ακριβώς ότι είναι προστατευόμενο μέλος του υπόχρεου του ακινήτου και, ακόμη, να προσκομίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η ετήσια ανανέωση των σχετικών δικαιολογητικών από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα είναι απαραίτητη για την παραμονή σε αυτό το καθεστώς. Σε περίπτωση μη ανανέωσης - επικύρωσης των δικαιολογητικών το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, το ειδικό τιμολόγιο παύει αυτόματα να ισχύει.
 


 
Οι καταναλώσεις των 25.000 περίπου κοινόχρηστων παροχών σε οικοδομές της περιοχής ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε. χρεώνονται για όλη την περίοδο 2007-2011 με τη σταθερή τιμή των 1,06 ευρώ/κ.μ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης, πλέον του ισχύοντος κάθε έτος ποσοστού τελών αποχέτευσης επί της αξίας του νερού.
 

Φροντίστε ώστε υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Διαφορετικά τα συσσωρευμένα χρέη επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν προηγούμενες οφειλές του υδροδοτούμενου ή υπό υδροδότηση ακινήτου, εφόσον έχει γίνει σε αυτό ακύρωση υδροληψίας.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
Η ΕΥΑΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


 

Οι καταναλωτές της ΕΥΑΘ μπορούν να εξυπηρετούνται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Εγνατία 127, στα γραφεία της οδού Τσιμισκή 98 (μόνο για θέματα αποχέτευσης) και στο υποκατάστημα της 26ης Οκτωβρίου 26 στα Δικαστήρια.

Λογαριασμοί εξοφλούνται:

στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Εγνατία 127 και στο υποκατάστημα στην 26ης Οκτωβρίου 26 στα Δικαστήρια
στα 150 καταστήματα της "ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε." στο νομό Θεσσαλονίκης και στους όμορους νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς χωρίς καμία επιπλέον χρέωση
σε 50 και πλέον καταστήματα και γραφεία των ΕΛΤΑ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε κατάστημα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα
σε εξουσιοδοτημένους πράκτορες ΟΠΑΠ - μέλη του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης με το διακριτικό σήμα του ΣΕΠΠΠ (με ηλεκτρονική καταχώριση πληρωμής, έκδοση απόδειξης και on-line ενημέρωση της ΕΥΑΘ) (Δυτικές περιοχές, Κέντρο, Ανατολικές περιοχές)
με πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμών σε όλες τις τράπεζες ή στα γκισέ των τραπεζών με εντολή χρέωσης λογαριασμού
ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ και σε όλες τις τράπεζες μέσω web banking ή πάγιας εντολής δίνοντας κωδικό εντολής πληρωμής (επάνω δεξιά στον λογαριασμό) ή πάγιας πληρωμής.

Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς σας με μία γραπτή αίτηση στα κεντρικά της ΕΥΑΘ (Εγνατία 127), στον 6ο όροφο, Τμήμα Πρωτοκόλλου, ή αλλιώς στέλνοντας e-mail με τα στοιχεία και το αίτημά σας στο info@eyath.gr ή στο protokollo@eyath.gr

Σημεία Εξόφλησης Λογαριασμών - Προβολή διαδραστικού χάρτη